Priser

Priser på rensning af maleri

Konserveringsværkstedet udarbejder naturligvis et vederlagsfrit tilbud inden opgavens påbegyndelse. Tilbuddet er gældende et halvt år.

Prisen vil kunne forhøjes, hvis der i forbindelse med konserveringsarbejdet opstår uforudsete problemer. Ejeren vil blive underrettet og der vil blive indhentet accept, inden arbejdet fortsættes.

Konserveringsværkstedet tilstræber altid at udføre mindre komplicerede opgaver inden for 14 dage.

 

Forretningsbetingelser

Det er alene op til ejerne og sikre at de indleverede kunstgenstande er dækket af ejers respektive forsikringer, også når de indleverede kunstgenstande befinder sig hos Konserveringsværkstedet.

Konserveringsværkstedet påtager sig at opbevare og behandle indleverede kunstgenstande på behørig vis, men påtager sig intet ansvar for tyveri, brand og eventuel hændelig undergang af de indleverede kunstgenstande, hvilket ejerne af de indleverede kunstgenstande, er bekendt med og har accepteret ved indleveringen til Konserveringsværkstedet.